Bộ Công thương mở 3 đợt cao điểm kiểm tra phân bón giả

Bộ Công thương vừa có quyết định mở 3 đợt cao điểm kiểm tra phân bón giả trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến tháng 9/2017; trong đó, đợt kiểm tra thứ nhất từ ngày 15/3 đến ngày 15/4..


'Doanh nghiệp phải đặt lợi ích của mình song song với quyền lợi NTD' 'Doanh nghiệp phải đặt lợi ích của mình song song với quyền lợi NTD' 'Doanh nghiệp phải đặt lợi ích của mình song song với quyền lợi NTD'
Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK
Chống hàng lậu vì hàng Việt Chống hàng lậu vì hàng Việt Chống hàng lậu vì hàng Việt