Bộ Công thương mở 3 đợt cao điểm kiểm tra phân bón giả

Bộ Công thương vừa có quyết định mở 3 đợt cao điểm kiểm tra phân bón giả trong khoảng thời gian từ ngày 15/3 đến tháng 9/2017; trong đó, đợt kiểm tra thứ nhất từ ngày 15/3 đến ngày 15/4..


Hàng giả vẫn… nóng Hàng giả vẫn… nóng Hàng giả vẫn… nóng
Hàng lậu, hàng giả: càng làm càng phát hiện Hàng lậu, hàng giả: càng làm càng phát hiện Hàng lậu, hàng giả: càng làm càng phát hiện
Chống hàng giả: Doanh nghiệp không dám lên tiếng vì sợ liên luỵ Chống hàng giả: Doanh nghiệp không dám lên tiếng vì sợ liên luỵ Chống hàng giả: Doanh nghiệp không dám lên tiếng vì sợ liên luỵ