TP Hồ Chí Minh: Khi nhà đất công... chảy máu

Làm gì để ngăn chặn hiện tượng công sản đang chảy máu khi có hàng loạt khu đất vị trí đắc địa là tài sản Nhà nước đã được nhiều doanh nghiệp (DN) âm thầm chuyển nhượng...


Cuối năm, tiêu thụ vật liệu xây dựng gia tăng mạnh Cuối năm, tiêu thụ vật liệu xây dựng gia tăng mạnh Cuối năm, tiêu thụ vật liệu xây dựng gia tăng mạnh
Công ty TNHH Quốc tế Phước Mỹ bị yêu cầu thu hồi sản phẩm Công ty TNHH Quốc tế Phước Mỹ bị yêu cầu thu hồi sản phẩm Công ty TNHH Quốc tế Phước Mỹ bị yêu cầu thu hồi sản phẩm
Khai mạc “Làng Thái tại TP HCM” Khai mạc “Làng Thái tại TP HCM” Khai mạc “Làng Thái tại TP HCM”

Chủ đề khác