QLTT Hải Phòng phạt 4 triệu đồng điểm kinh doanh phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu NGK

Ngày 10/4/2017, với sự hỗ trợ của Vina CHG, sau khi phát hiện và điều tra, xử lý, Chi Cục QLTT Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính điểm kinh doanh phụ tùng xe đạp, xe máy của ông Bùi Đức Bìn


Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK
An Giang: Xử phạt, tịch thu hơn 7 triệu đồng cơ sở kinh doanh bugi giả mạo nhãn hiệu NGK An Giang: Xử phạt, tịch thu hơn 7 triệu đồng cơ sở kinh doanh bugi giả mạo nhãn hiệu NGK An Giang: Xử phạt, tịch thu hơn 7 triệu đồng cơ sở kinh doanh bugi giả mạo nhãn hiệu NGK
Hà Nội: Phạt 4 triệu đồng hộ kinh doanh bugi xe máy giả nhãn hiệu NGK Hà Nội: Phạt 4 triệu đồng hộ kinh doanh bugi xe máy giả nhãn hiệu NGK Hà Nội: Phạt 4 triệu đồng hộ kinh doanh bugi xe máy giả nhãn hiệu NGK

Chủ đề khác