Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng 10.000 đôi giày vi phạm sở hữu trí tuệ

Một lô hàng chứa tới 10.000 đôi giày nhãn hiệu nổi tiếng Converse vừa mới bị Hải Quan Hải Phòng phát hiện. Theo giám định của chủ sở hữu nhãn hiệu, toàn bộ 10.000 đôi giày là giả mạo nhãn hiệu.


Đồng Nai: Phát hiện hàng ngàn chai rượu giả Đồng Nai: Phát hiện hàng ngàn chai rượu giả Đồng Nai: Phát hiện hàng ngàn chai rượu giả
QLTT Hải Phòng phạt 4 triệu đồng điểm kinh doanh phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu NGK QLTT Hải Phòng phạt 4 triệu đồng điểm kinh doanh phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu NGK QLTT Hải Phòng phạt 4 triệu đồng điểm kinh doanh phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu NGK
Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK Bình Định: Xử phạt 8 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK

Chủ đề khác