Chủ tịch HĐQT Vina CHG: Chống hàng giả là sứ mệnh của tôi

Doanh nhân Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vina CHG, cho biết chống hàng giả là sứ mệnh của sự nghiệp, cuộc đời ông.


Giấy Vĩnh Tiến và thương hiệu tập, vở của người Việt Giấy Vĩnh Tiến và thương hiệu tập, vở của người Việt Giấy Vĩnh Tiến và thương hiệu tập, vở của người Việt
Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ tốt nhất Việt Nam Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ tốt nhất Việt Nam Bảo Xuân là sản phẩm nội tiết tố nữ tốt nhất Việt Nam
TGĐ Vina CHG: 'Thất bại tạo động lực đi lên' TGĐ Vina CHG: 'Thất bại tạo động lực đi lên' TGĐ Vina CHG: 'Thất bại tạo động lực đi lên'