Vận động dùng hàng Việt

Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng để người lao động nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh


Hàng Việt khó vào siêu thị ngoại Hàng Việt khó vào siêu thị ngoại Hàng Việt khó vào siêu thị ngoại
Hà Nội: Hàng Việt được người tiêu dùng tin tưởng Hà Nội: Hàng Việt được người tiêu dùng tin tưởng Hà Nội: Hàng Việt được người tiêu dùng tin tưởng
Hạt gạo “gánh” nhiều tin đồn! Hạt gạo “gánh” nhiều tin đồn! Hạt gạo “gánh” nhiều tin đồn!