Doanh nghiệp bột ngọt bị phạt 500 triệu kiện Đà Nẵng

Công ty Hà Trung Hậu đã kiện UBND TP Đà Nẵng vì bị xử phạt 500 triệu đồng, tiêu hủy 20.000 gói bột ngọt.


Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách
128 ngành nghề chưa có điều kiện đầu tư cho người nước ngoài 128 ngành nghề chưa có điều kiện đầu tư cho người nước ngoài 128 ngành nghề chưa có điều kiện đầu tư cho người nước ngoài
Sản xuất bánh kẹo giả bị phạt thế nào? Sản xuất bánh kẹo giả bị phạt thế nào? Sản xuất bánh kẹo giả bị phạt thế nào?

Chủ đề khác