Dươi đây là các vị trí khả dụng trên Chống hàng giả Việt Nam. 

Trang chủ

Vị trí CHG_HTBN: Có 1 banner duy nhất với kích thước 728x90 px được xuất hiện tại vị trí trên cùng của trang chủ chg.vn và các trang con không được liệt kê.

Vị trí CHG_HTRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 300px với các định dạng 300x250px hoặc 300x120px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 370px. Chỉ xuất hiện tại trang chủ chg.vn

Vị trí CHG_HCTB: Có 1 banner duy nhất với kích thước 655x90 px.. Chỉ xuất hiện tại trang chủ chg.vn

Vị trí CHG_HBTRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 160px với các định dạng 160x600px hoặc 160x300px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 1800px.

Hompage Ads

Trang chuyên mục

Vị trí CHG_CTBN: Có 1 banner duy nhất với kích thước 728x90px được xuất hiện tại vị trí trên cùng của các trang chuyên mục chg.vn

Vị trí CHG_CTRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 300px với các định dạng 300x250px hoặc 300x120px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 370px.

Vị trí CHG_CAFB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 160px với các định dạng 160x600px hoặc 160x300px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 600px.

Vị trí CHG_CBTRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 300px với các định dạng 300x250px hoặc 300x120px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 1250px.

Category Ads

Trang tin, bài

Vị trí CHG_ATBN: Có 1 banner duy nhất với kích thước 728x90px được xuất hiện tại vị trí trên cùng của các trang tin, bài của chg.vn

Vị trí CHG_ATRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 300px với các định dạng 300x250px hoặc 300x120px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 370px.

Vị trí CHG_ABTRSB: Tại vị trí này cho phép đặt các banner có chiều rộng tối đa 300px với các định dạng 300x250px hoặc 300x120px nhưng tổng độ cao các banner được đặt không vượt quá 1250px.

Article Ads

Mọi chi tiết về quảng báo banner, PR, nội dung trên CHG.VN, vui lòng liên hệ:

CHỐNG HÀNG GIẢ VIỆT NAM CHG.VN

Phòng Truyền thông & Khai thác quảng cáo

Email: truyenthong@chg.vn (Mr. Thượng)

Hotline: 0932.19.69.59