Nạn phân bón giả: Do bất cập trong quản lý (?)

Một trong những bất cập và là cơ hội cho phân bón giả, phân bón kém chất lượng tồn tại tràn lan trên thị trường, đó là do trong quản lý phân bón hiện nay đang chia cho hai bộ quản lý?


Diễn đàn trực tuyến về 'Hàng giả, Hàng nhái – Trực trạng và Giải pháp' Diễn đàn trực tuyến về 'Hàng giả, Hàng nhái – Trực trạng và Giải pháp' Diễn đàn trực tuyến về 'Hàng giả, Hàng nhái – Trực trạng và Giải pháp'
Dán tem bia: Liệu có hiệu quả? Dán tem bia: Liệu có hiệu quả? Dán tem bia: Liệu có hiệu quả?
Mỹ phẩm, khăn giấy ướt và sức khỏe người tiêu dùng Mỹ phẩm, khăn giấy ướt và sức khỏe người tiêu dùng Mỹ phẩm, khăn giấy ướt và sức khỏe người tiêu dùng

Chủ đề khác