Thứ Tư, 19/05/2021
32 C
Ho Chi Minh City

Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

- Advertisement -

Bộ Công Thương đã chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” nhằm triển khai sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020.

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này trong năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 8261/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Năm năm 2020.

Chủ đề của ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2020 là: Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Trong bối cảnh các giao dịch thương mại điện tử ngày càng gia tăng, xu hướng giao dịch thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” nhằm triển khai sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020. Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ lồng ghép sự kiện này với các hoạt động triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mục đích của các hoạt động trong phong trào lần này nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động. Nhằm nâng cao tầm quan trọng của ngày Quyền của người tiêu dùng, trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

Cụ thể trong chuỗi hoạt động lần này, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp cần chủ động tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn, hoạt động kinh doanh nhằm tăng cường quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng cần tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, xử lí nghiêm các hành vì xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Ngoài ra, nhằm hưởng ứng tháng cao điểm, trung ương cùng các bộ ban ngành và địa phương cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, các cuộc hội thảo, tri ân người tiêu dùng: hỗ trợ, tư vấn sử  dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn, tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại hoặc các hoạt động tri ân khác. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại, tổ chức các sự kiện hướng về người tiêu dùng. Cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, an toàn vì người tiêu dùng.

Yến Hoa/ VietQ

http://vietq.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung-trong-thuong-mai-dien-tu-d166182.html

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -