Thứ Hai, 10/05/2021
34 C
Ho Chi Minh City

BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động tuyên truyền đưa Nghị quyết 41 vào cuộc sống

- Advertisement -

Một trong những thành công của việc triển khai Nghị quyết 41 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống buôn lậu tới cộng đồng xã hội.

Chong Hang Gia
Bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra xử lý, các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay buôn lậu. Ảnh: TH

Hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Để chỉ đạo giải quyết vấn đề này, ngày 09 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Với 10 nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện, đây là văn bản chỉ đạo của Chính phủ thể hiện quyết tâm chính trị  cao và có tính toàn diện của Chính phủ nhằm đầy lùi vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết, trong đó các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các lực lượng  chức năng từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xác định không có vùng cấm trong công tác này.

Đến nay, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, triển khai đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, đến từng lực lượng chức năng nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bên cạnh đó ưu tiên tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đều xây dựng Kế hoạch năm, trong đó triển khai cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán. Định kỳ 6 tháng, một năm Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đều tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết trực tuyến toàn quốc; hàng quý tổ chức giao ban thường trực Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động, phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Để xử lý những vụ việc phức tạp, nổi cộm, trực tiếp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức các cuộc họp đột xuất để chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu rõ ràng, minh bạch của người dân và dư luận xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới luôn được xác định là một trong những công tác trọng tâm, với sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể. Hoạt động truyên truyền đa dạng hơn, phong phú phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, như: tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, tuyên dương các điển hình tiên tiến góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng thường xuyên thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến nhân dân tại địa bàn: Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức được 6.572 buổi tuyên truyền tập trung và đơn lẻ với 701.380 lượt người dân tham gia; phát trên loa phóng thanh của các đồn Biên phòng được 702 tin, bài tuyên truyền về pháp luật Biên giới quốc gia và các hành vi liên quan đến hoạt động BL, GLTM &HG,…

Lực lượng Cảnh sát biển tổ chức 100 đợt tuyên truyền về pháp luật Việt Nam, phòng, chống tội phạm, vi phạm ma túy, cách nhận biết một số loạt ma túy mới tại các tỉnh ven biển, các địa bàn phức tạp cũng như tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc cảnh sát biển; phát 66.191 tờ rơi cho 20.281 lượt người dân và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển.Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, góp phần tích cực cho việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã triển khai 13.711 đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 239.719 tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua hoạt động kiểm tra kiểm soát; tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm đến 544.645 cơ sở kinh doanh trên địa bàn cả nước.

Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện với hình thức khác nhau như: phối hợp Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; trực tiếp thông qua công tác kiểm tra; tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, đối thoại với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng giữa các tổ chức, cá nhân; biên soạn, phát tờ gấp, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, dán tờ rơi, áp phích ….

Hệ thống các cơ quan thông tin truyền thông như: Bộ Thông tin Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình ANTV, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân…, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã vào cuộc tích cực với việc thường xuyên duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Nhiều vệt chương trình, phóng sự, điều tra thực tế tại các địa bàn nóng, trọng điểm được đông đảo khán giả quan tâm, phản hồi tích cực; kịp thời phản ánh những thủ đoạn mới hoạt động của tội phạm để nhân dân cảnh giác, đồng thời nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Mai Ka bcd89

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -