Thứ Bảy, 15/05/2021
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội: Phát hiện 27 cơ sở vi phạm sản xuất, kinh doanh nông sản

- Advertisement -

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã ban hành 27 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 27 cơ sở.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng, ATTP nông, lâm sản và thủy sản, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã lấy 722/970 mẫu nông, lâm, thủy sản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và 2 chợ đầu mối nông sản trên địa bàn thành phố, trong đó 677 mẫu đã có kết quả, phát hiện 35 mẫu vi phạm. Với các mẫu vi phạm về ATTP, đã tiến hành cảnh báo nguy cơ, yêu cầu khắc phục và truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân tại các cơ sở có mẫu vi phạm.

Phát hiện 27 cơ sở vi phạm sản xuất, kinh doanh nông sản. 
Phát hiện 27 cơ sở vi phạm sản xuất, kinh doanh nông sản.

Bên cạnh đó, Chi cục tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, bộ phận thanh tra chuyên ngành của Chi cục đã thực hiện tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc tại 100/150 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Qua đó, phát hiện 27 cơ sở vi phạm, lý do vi phạm chủ yếu: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản phẩm hết thời hạn sử dụng; vi phạm về nhãn thực phẩm; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang…

Chi cục cũng ban hành 27 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 27 cơ sở nêu trên với số tiền hơn 123 triệu đồng. Cụ thể: Chi cục đã thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 12/20 cơ sở; hiện đã ban hành 10 kết luận thanh tra, 7 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở với số tiền xử phạt 43,3 triệu đồng.

Chi cục thực hiện kiểm tra liên ngành tại 21/30 cơ sở; qua đó, ban hành 7 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở với số tiền 33,7 triệu đồng. Thực hiện kiểm tra đột xuất tại 49/70 cơ sở; qua đó, ban hành 13 quyết đinh xử lý vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở, xử phạt hơn 56 triệu đồng. Tổ chức truy xuất nguồn gốc tại 18/30 cơ sở có mẫu vi phạm các chỉ tiêu ATTP nhằm xác định nguyên nhân, yêu cầu khắc phục triệt để vi phạm.

Lê Hòa/ Theo VietQ

 

 

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -