Thứ Hai, 10/05/2021
34 C
Ho Chi Minh City

‘Chặn’ hành vi gian lận, lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam

- Advertisement -

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn thực hiện một số nội dung nhằm tạo thuận lợi cho DN đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận, lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam.

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý phế liệu dỡ xuống kho, bãi, cảng

Theo công văn 2188/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2019 do Tổng cục Hải quan ban hành, đối với việc tiếp nhận, kiểm tra và xử lý phế liệu dỡ xuống kho, bãi, cảng thì phế liệu thuộc Danh mục được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương.

Phế liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Người nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa đối với vận tải đường biển (E-Manifest) hoặc Bản khai hàng hóa đối với vận tải đường thủy nội địa có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn giá trị hiệu lực.

Người nhận hàng trên Bản khai hàng hóa có Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu ghi trên Bản khai hàng hóa.

Đồng thời, lượng phế liệu dỡ xuống cảng hoặc vận chuyển qua cửa khẩu đường thủy nội địa không được vượt quá lượng phế liệu được nhập khẩu còn lại trên Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu (lượng phế liệu được dỡ xuống cảng còn lại bằng lượng phế liệu được nhập khẩu trên Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trừ – lượng phế liệu đã nhập khẩu (bao gồm lượng phế liệu đã dỡ xuống cảng nhưng chưa thông quan và lượng phế liệu đã thông quan)).

Phần mềm quản lý phế liệu nhập khấu được cung cấp, hướng dẫn cài đặt tại đầu DN Kinh doanh nhập khẩu phế liệu và các DN Kinh doanh cảng. Đối với các DN nhập khẩu phế liệu, Tổng cục Hải quan cấp tài khoản cho các DN nằm trong Danh sách các doanh nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cổng thông tin một cửa quốc gia.

DN nhập khấu phế liệu có thể truy cập vào phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu để kiểm tra hạn ngạch còn lại của mình và gửi thông tin tới Chi cục Hải quan đề nghị cho phép dỡ phế liệu xuống cảng đối với các tàu chở phế liệu chuẩn bị đến cảng.

Phế liệu ghi trên Bản khai hàng hóa phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về kiểm tra việc khai báo trên manifest, trường hợp không khai báo cụ thể về DN nhận hàng, hàng hóa thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia, đồng thời thông báo cho hãng tàu, đại lý hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng không được phép dỡ hàng hóa đó xuống cảng.

Trên cơ sở thông tin lô hàng phế liệu dự kiến dỡ xuống kho, bãi, cảng và Giấy xác nhận ký quỹ có trên phần mềm quản lý phế liệu nhập khẩu, trước khi phương tiện vận tải nhập cảnh, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh phương tiện vận tải kiểm tra đối chiếu thông tin trên Bản khai hàng hóa (tên người nhận hàng, mã số thuế, tên hàng, lượng hàng, số/ngày cấp của Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu, Giấy xác nhận ký quỹ).

Hàng phế liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

Hàng phế liệu xuất khẩu đến Việt Nam cần có chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên cơ sở: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; thông tin thu thập được liên quan đến lô hàng và người khai hải quan tại thời điểm quyết định kiểm tra; chỉ dẫn trên hệ thống quản lý rủi ro.

Tỷ lệ kiểm tra thực tế có thể được giảm trong trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan cung cấp cho cơ quan Hải quan các chứng từ như: Chứng thư giám định của tổ chức giám định nước ngoài chứng nhận lô hàng phế liệu xuất khẩu đến Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; chứng từ chứng minh nguồn gốc, chất lượng của phế liệu nhập khẩu.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu có thông tin chỉ đạo của Tổng cục Hải quan hoặc có dấu hiệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hoặc hàng hóa là chất thải thì Chi cục Hải quan nơi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa phối hợp với Cục Kiểm định/Chi cục Kiểm định Hải quan thực hiện lấy mẫu đại diện của lô hàng để thực hiện phân tích đánh giá.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ kết quả giám định, phân tích chất lượng phế liệu nhập khẩu của tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định để quyết định thông quan.

Trường hợp kết quả kiểm định hải quan xác định lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu thì Cục Kiểm định/Chi cục Kiểm định Hải quan thông báo ngay cho Trực ban Tổng cục Hải quan để giám sát các lô hàng phế liệu nhập khẩu tiếp theo của doanh nghiệp, thông báo cho Cục Điều tra chống buôn lậu để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan để thông báo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý, giám sát các tổ chức giám định.

Trường hợp phát hiện tổng mức phóng xạ vượt quá mức giới hạn cho phép thì thông báo ngay cho Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Đồng thời yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với đơn vị chức năng kịp thời thông báo cho cơ quan hải quan về điều kiện hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phép xuất khẩu, nhập khẩu để cơ quan hải quan thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện có cất giấu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa không khai báo hải quan trong các container thì tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Minh vietq

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -