Thứ Tư, 12/05/2021
35 C
Ho Chi Minh City

Thanh Hóa: Có 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu trái phép

- Advertisement -

Đây là thống kê từ Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa khi có 6 địa phương trên địa bàn tỉnh này tồn tại 54 các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu trái phép.

Cụ thể như: Thành phố Thanh Hóa có 1 trường hợp; thành phố Sầm Sơn có 9 trường hợp; huyện Quảng Xương có 3 trường hợp; huyện Hoằng Hóa có 28 trường hợp; huyện Hậu Lộc có 6 trường hợp và huyện Thiệu Hóa có 7 trường hợp

Qua số liệu thống kê của Sở Công Thương cho thấy, huyện Hoằng Hóa là địa phương có tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu trái phép nhiều nhất với 28 trường hợp. Hầu hết, các trường hợp vi phạm chủ yếu là kinh doanh xăng, dầu qua cột bơm di động, cột bơm mini và cột dầu ven biển.

xăng thanh hóa bị kiểm tra
Theo thống kê từ Sở Công thương Thanh Hóa có 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu trái phép

Tính đến ngày 20/5/2019, toàn tỉnh Thanh Hóa có 527 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu (cây xăng) đang hoạt động, được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được Sở Công Thương Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu.

Để xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh xăng, dầu trái phép, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh xăng, dầu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết dừng hoạt động kinh doanh xăng, dầu trái phép đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm; vận động tháo dỡ các cột bơm xăng, dầu kinh doanh trái phép; kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp chống đối, không chấp hành quy định của pháp luật.

Thuấn Nguyễn/ Thương hiệu và công luận

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -