Thứ Hai, 17/05/2021
29 C
Ho Chi Minh City

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng của 05 cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh

- Advertisement -

Thực hiện Quyết định thanh tra số 351/QĐ-ATTP ngày 31/5/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện quyết định số 357/QĐ-ATTP ngày 02/6/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra, từ ngày 06/6/2017 đến ngày 14/6/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại tỉnh Bắc Ninh.

Cục An toàn thực phẩm công khai kết luận thanh tra số 3692/KL-ATTP ngày 04/8/2017 theo file đính kèm.

Tải kết luận tại đây

Theo Cục An toàn thực phẩm

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -