Thứ Hai, 17/05/2021
29 C
Ho Chi Minh City

Sẽ tăng nặng các mức phạt về an toàn thực phẩm

- Advertisement -

 Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP). Đề xuất mức phạt cao hơn nhằm răn đe các trường hợp vi phạm.

Cần có chế tài mạnh nhằm răn đe các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.
Cần có chế tài mạnh nhằm răn đe các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Hiện nay, các hành vi vi phạm hành chính đã có chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương duy trì và bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về ATTP.

Tuy nhiên, quy định hiện nay vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Để xử lý tốt hơn về quản lý tình hình ATTP, Bộ Y tế đề xuất thêm chế tài như tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động có thời hạn), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người).

Các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả cần quy định một cách nghiêm minh, chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép. Đồng thời, hạn chế quy định hình thức xử phạt cảnh cáo, trường hợp có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo cần quy định rõ cho từng hành vi cụ thể, tách riêng ra khỏi hình thức phạt tiền.

Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến ATTP về ghi nhãn, chất lượng, quảng cáo sản phẩm cần tích hợp đưa vào Nghị định dự thảo này cho phù hợp với xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Theo Người Tiêu Dùng

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -