Thứ Hai, 17/05/2021
29 C
Ho Chi Minh City

Thành lập Tổng Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

- Advertisement -

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98⁄2017⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình mới.

Tổng Cục Quản lý thị trường
Ảnh minh hoạ

Nghị định 98 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Theo Nghị định 98 của Chính phủ, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Thị trường châu Á – châu Phi

5. Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ

6. Vụ Chính sách thương mại đa biên

7. Vụ Thị trường trong nước

8. Vụ Dầu khí và Than

9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

10. Vụ Tổ chức cán bộ.

11. Vụ Pháp chế

12. Thanh tra Bộ

13. Văn phòng Bộ

14. Tổng cục Quản lý thị trường

15. Cục Công tác phía Nam

16. Cục Điều tiết điện lực

17. Cục Công nghiệp

18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

20. Cục Phòng vệ thương mại

21. Cục Xúc tiến thương mại

22. Cục Công Thương địa phương.

23. Cục Xuất nhập khẩu

24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

26. Cục Hóa chất.

27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

28. Báo Công Thương.

29. Tạp chí Công Thương

30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Theo đó, ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay từ ngày hôm nay, 18/8/2017.

Theo Cục Quản lý thị trường

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -