Thích và chia sẻ để ủng hộ Chống hàng giả Việt Nam!

CHG.VN

Trong phóng sự về thực trạng đường Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam, có thể thấy ngoài việc gây sức ép cạnh tranh lên ngành mía đường trong nước, đường Thái Lan nhập lậu còn bị trộn hoá chất gây hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng.

Video: Đường Thái Lan nhập lậu trộn hoá chất gây hại sức khoẻ

Video: Ban 389/ANTV

Thích và chia sẻ để ủng hộ Chống hàng giả Việt Nam!


TIN ĐÃ ĐĂNG: