CHG.VN

Nhìn lại năm 2017, các chuyên gia cho rằng thực trạng hàng giả, hàng nhái có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. cần sự chung tay chống hàng giả, hàng nhái từ nhiều phía, cũng như cần có những giải pháp chống hàng giả hiệu quả, phù hợp với thực trang hiện tại.

Nguồn: Hộp tin Việt Nam – VITVTIN ĐÃ ĐĂNG: