Thứ Ba, 18/05/2021
33 C
Ho Chi Minh City

Được phép nhập dây chuyền công nghệ đã sử dụng nếu hiệu suất còn từ 85% trở lên

- Advertisement -

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Chính phủ nêu rõ, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Ảnh ST

Cụ thể, tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Chính phủ nêu rõ, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chính phủ không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp như: Máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng bị các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường; các máy móc, thiết bị, dây chuyền không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Về niên hạn, thời gian khấu hao, Thủ tướng yêu cầu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu có độ tuổi không quá 10 năm và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, thiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu có độ tuổi không quá 10 năm. Ảnh minh họa

Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo dây chuyền đó được sản xuất theo tiêu chuẩn, phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường; công suất hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Về mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng, Thủ tướng quy định rõ các loại máy móc qua sử dụng không tiêu hao vượt quá 15% so với thiết kế; công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Theo Bảo Lâm vietq

- Advertisement -

Mới nhất

- Advertisement -

Bài liên quan:

- Advertisement -