Hồ Chí Minh,
Năm 2022 được đánh giá là năm vô cùng khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), song, phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng vượt khó, Petrolimex đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Viện Nghiên cứu Pháp Luật và Kinh tế Asean Phan Văn Lâm mới đây cho biết, thử thách lớn mà sửa đổi Luật Đất đai lần này cần phải vượt qua là giá đất phải có tính kiến tạo cho sự phát triển của đất nước.