Hồ Chí Minh,
Tiếp tục Chương trình tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT và KTS) năm 2023 diễn ra tại Hà Nội và Đà Nẵng ngày 05/6 và 07/6/2023, ngày 09/6/2023, các giảng viên khu vực phía Nam được tham gia Chương trình tập huấn tại Trường Đại học Hoa Sen, TP. HCM.