Hồ Chí Minh,
Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/6/2023, sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 không cao hơn 20.878 đồng/lít, tăng 390 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít, tăng 516 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.771 đồng/lít, giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành...
Từ 15h hôm nay (11/5), Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều giảm giá.
Chiều 3/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá đối với các mặt hàng xăng dầu trong kì điều hành này.
Trong kỳ điều hành ngày 21/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá đối với các mặt hàng xăng dầu.
Từ 15h ngày 21/2, giá xăng E5RON92 giảm 327 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 324 đồng/lít; giá dầu điêzen 0.05S và dầu hỏa giảm, riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng.