Hồ Chí Minh,
Năm 2022, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường Quảng Bình còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm, giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh nghiệp kinh doanh chân chính.