Hồ Chí Minh,

Công đoàn Bộ Công Thương: Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và người lao động

Định Khang  21/07/2023 23:54

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ Công Thương cần thực hiện thật tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; hướng tới một tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, của đất nước.

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Công Thương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại hội có sự tham dự của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Nguyên Thứ trưởng Đặng Hoàng An - Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương,... cùng hơn 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động Bộ Công Thương.

Trước đó, sáng 21/7, Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức khai mạc phiên thứ nhất với sự góp mặt của 206 đại biểu.


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương cho biết, Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ Công Thương là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của hơn 2.200 cán bộ đoàn viên Công đoàn Bộ Công Thương, mở ra một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Bộ. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đoàn viên Công đoàn và người lao động ngành Công Thương tự hào về truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của ngành Công Thương, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.


Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương khóa IV với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III. Qua đó, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn Bộ Công Thương ngày càng vững mạnh.

Nâng cao chất lượng của hoạt động công đoàn

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương khoá III, nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Bộ Công Thương đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tổ chức công đoàn đã và đang thực sự là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ và nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của toàn thể đoàn viên công đoàn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Công Thương.

Thường trực Công đoàn Bộ luôn chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận cùng các cấp chính quyền rà soát quy chế tuyển dụng, quy chế thi đua khen thưởng, góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… đảm bảo cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn có việc làm phù hợp với chuyên môn, năng lực của từng cá nhân.Đại hội có sự tham dự của các lãnh đạo Bộ cùng hơn 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động Bộ Công Thương

Theo lãnh đạo Công đoàn Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các hoạt động của Công đoàn Bộ đứng trước những thời cơ và thách thức mới, với những mặt trái của nền kinh tế thị trường, những tiêu cực trong xã hội đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của đoàn viên ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn. Theo đó khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ tới được xác định là: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển vì quyền, lợi ích của đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bộ cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Công đoàn Bộ Công Thương phát triển vững mạnh cùng với sự phát triển chung của ngành, của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, dân chủ và công bằng, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá, những kết quả đạt được đã giúp củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương đã đạt được

Song, Bộ trưởng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như trong Báo cáo của BCH Công đoàn khóa III và ý kiến tham luận của các đại biểu đã nêu. Theo đó, để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Công đoàn Bộ và các tổ chức công đoàn cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tổ chức công đoàn cần thực hiện thật tốt vai trò, vị trí là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người lao động; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động, nhất là lao động trẻ, giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong quá trình thực thi công vụ.

Đồng thời, nắm chắc tình hình quốc tế, trong nước và cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để từ đó nâng cao nhận thức về lý tưởng của Đảng, mục tiêu cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, trau dồi ngoại ngữ và tu dưỡng rèn luyện bản thân, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.


Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu giao nhiệm vụ vco Công đoàn Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, tránh hình thức, phô trương và hành chính hóa, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động công đoàn. Phát huy vai trò, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích lợi hợp pháp của đoàn viên. Chủ động tham gia với các đơn vị chuyên môn tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ các chủ trương, chính sách, quy định chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, cần bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy; yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên để phát động, hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình của từng đơn vị, tạo động lực để các đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, thi đua, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội kỳ này là bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu. Sau Đại hội, BCH Công đoàn Bộ cần nhanh chóng ổn định tổ chức, có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đề ra, Bộ trưởng nhấn mạnh. Đồng thời đề nghị, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Công Thương Việt Nam và cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Bộ và các tổ chức công đoàn cơ sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để các cấp công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu qủa và có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong thời gian tới.

“Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, BCH Công đoàn Bộ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam, các thành tựu đạt được trong những năm qua để nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn Bộ khóa IV đã đề ra, đóng góp xứng đáng cùng toàn Ngành tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.


Lãnh đạo Bộ Công Thương chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Công Thương khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi nghe báo cáo cùng các ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn cấp trên; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá IV gồm 13 đồng chí. Cùng đó, Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Tạp chí Quản lý thị trường

Link gốc: https://qltt.vn/cong-doan-bo-cong-thuong-phat-huy-tot-vai-tro-cau-noi-giua-chinh-quyen-va-nguoi-lao-dong-96177.html

Tin cùng chuyên mục   Quản lý thị trường
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi hành chính đối với hộ kinh doanh của ông T.A.T (có địa chỉ tại 63 Điện Biên Phủ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) với mức phạt 35 triệu đồng về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
Đồng loạt tiến hành kiểm tra hàng chục điểm bán hàng thuộc hệ thống Lamson 10K nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm (thành phố Hà Nội), lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ nhiều sản phẩm dao cạo râu giả mạo nhãn hiệu và có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Gillette - nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Cụ thể, ngày 06/11/2023, Đội QLTT số 10, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội cảnh sát Kinh tế và môi trường – Công an huyện Hoằng Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấy Đạt Phát; địa chỉ: SN 18, đường TL 510B, Thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Trọng Hải làm chủ cơ sở.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với đại diện chủ thể quyền của nhãn hiệu HONDA và YAMAHA là Công ty Luật TNHH Phạm và Liên doanh liên tiếp kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ của Công ty Honda và Công ty YAMAHA.
Tin tức mới nhất
Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống hàng giả, Vina CHG luôn đồng hành cùng lực lượng Quản lý thị trường đưa ra các giải pháp chống hàng giả để giúp nhận diện hàng thật phân biệt hàng giả trong quá trình điều tra xử lý hàng giả bảo vệ thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.
Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, thông qua quét mã QR bằng Zalo, người tiêu dùng đã có thể biết được chi tiết nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất và nhiều thông tin cần thiết khác về sản phẩm, hàng hoá.
Tem chống hàng giả đa công nghệ được tích hợp nhiều công nghệ chống giả do Vina CHG đưa ra thị trường giúp bảo vệ thương hiệu hiệu quả, ngăn chặn nạn làm giả, nhái sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam.
Tem QR Code được Vina CHG tích hợp công nghệ chống hàng giả, giúp truy xuất nguồn gốc thông tin về nguồn gốc sản phẩm. Thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả giúp bảo vệ thương hiệu, chống sao chép làm giả tem và sản phẩm.
Siêu thị J – Market đã đăng ký mã số thuế với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài nhà nước. Tại Hà Nội, cửa hàng siêu thị này kinh doanh nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm với phương châm “Tiêu dùng chuẩn Nhật”. Tuy nhiên, dù là siêu thị với quy mô kinh doanh lớn, bày bán nhiều mặt hàng nhưng tại đây vẫn xuất hiện những sản phẩm nhập khẩu không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ.