Hồ Chí Minh,

Truyền thông để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2023

Định Khang  25/05/2023 10:34

Ngày 24/5, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2023.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 tại Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 8/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội đến năm 2025, ngày 24/5/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2023.

Hành động thiết thực để bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ của ngành Công Thương trong công tác bảo vệ môi trường năm 2023 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1375/QD-TTg ngày 8/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025: Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 15/7/2019 của Bộ Công Thương về tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương. Đồng thời, hướng đến thực hiện hiệu quả các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành Công Thương để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.


UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương Hà Nội năm 2023

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Kế hoạch số 150/KH-UBND còn nhằm mục tiêu đôn đốc các Sở, ban ngành chủ động triển khai các hành động thiết thực hưởng ứng việc bảo vệ môi trường ngành Công Thương trên các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp, kinh doanh thương mại... Khuyến khích các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai nhiệm vụ cụ thể giảm thiểu tác động về môi trường trong hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối.

“Chủ động triển khai các cơ chế, chính sách liên quan nhằm tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương tham gia thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường”, UBND Thành phố yêu cầu.

Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông

Hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND Thành phố đề nghị các Sở, ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng với đó, phổ biến các chương trình, đề án, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Thành phố có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố thông qua các ấn phẩm truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương với các tỉnh trên cả nước.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng các cụm, điểm sản xuất, lưu giữ hóa chất tập trung đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất và các quy định về bảo vệ môi trường; Tiếp tục xây dựng các cụm công nghiệp để tách việc sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các làng, các khu dân cư; Xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp và làng nghề theo Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát. ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025.


Rau được gói bằng lá chuối - giải pháp thiết thực để siêu thị và người tiêu dùng cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống

Mặt khác, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Xây dựng kế hoạch hạn chế việc sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy sinh học từ các trung tâm thương mại. siêu thị, chợ... từng bước vận động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa. góp phần giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường.

Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường theo Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 nhằm cung cấp công nhà hàn và môi trường thiết bị định m và còn nhẩm nhau và cán vân cầu và bản và Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn ngành Công Thương góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, phục hồi các tài nguyên tái tạo được, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp. Triển khai các giải pháp kỹ thuật. kinh nghiệm quản lý môi trường cho các ngành công nghiệp theo điều kiện và mức độ phát triển của khoa học và công nghệ. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý môi trường giảm nhẹ phát thải nhà kính trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Đáng chú ý, UBND Thành phố cũng đề nghị các đơn vị tham gia đánh giá, nhận diện các tác động môi trường của các dạng năng lượng mới như điện từ rác thải, điện mặt trời; Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, nguồn phát thải, rủi ro, sự cố môi trường của một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Rà soát, đánh giá môi trường tổng hợp đối với một số khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp... để xây dựng chính sách quản lý, kiểm soát phù hợp.

“Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và kiểm soát các nguồn thải chất thải nguy hiểm”, UBND Thành phố đề nghị.

Thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND Thành phố giao Sở Công Thương thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn với các nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực. Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Công Thương với các tỉnh trên cả nước.

Theo Tạp chí Quản lý thị trường

Link gốc: https://qltt.vn/truyen-thong-de-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-moi-truong-nganh-cong-thuong-ha-noi-nam-2023-95689.html

Tin cùng chuyên mục   Kinh doanh
Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 về quy định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, Công ty Mua bán điện (thuộc EVN) đã có các văn bản gửi các Chủ đầu tư đề nghị gửi hồ sơ tài liệu để có thông số tính toán, đàm phán giá điện.
Ngày 26/5/2023, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự loạt sự kiện cấp Bộ trưởng gồm: Phiên thảo luận 2 của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 (MRT 29), họp Bộ trưởng các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự phiên họp Bộ trưởng các nước ASEAN bên lề Hội nghị kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF); đồng thời có các hoạt động tiếp xúc song phương bên lề với bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, ông Yamada Kenji, Nghị sĩ Quốc hội, kiêm Thứ trưởng Thương trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Vụ Chính sách thương mại Đa Biên cho biết, trong hai ngày 26 – 27 tháng 5 năm 2023 tại thành phố Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ, đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF). Hội nghị được đồng chủ trì bởi Đại sứ - Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai và Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo.
Để phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030 nêu rõ, lấy nhu cầu thị hiếu của thị trường để định hướng cho sản xuất, xuất khẩu; hướng tới mục tiêu phát triển đa dạng hóa các thị trường với quy mô, cơ cấu thị trường và sản phẩm xuất khẩu hợp lý, ổn định, bền vững và hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 (MRT 29), Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các nền kinh tế thành viên APEC cần ưu tiên thảo luận về vấn đề cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này.
Chính phủ yêu cầu NHNN tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Tin tức mới nhất
Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu cao, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội đề nghị, các thành viên tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường.
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Ngọc Tâm vinh dự là 1 trong 75 thanh niên đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023.